Iedere boomeigenaar heeft een wettelijke zorgplicht voor zijn bomen. Dit houdt in dat de boomeigenaar regelmatig, systematisch en op deskundige wijze de boom moet (laten) beoordelen. Vervolgens moet hij indien nodig actie ondernemen. Hierbij kan worden gedacht aan het plegen van onderhoud of het laten uitvoeren van een vervolgonderzoek.

Blokhuis Boomverzorging is in het bezit van het diploma ‘Boom Veiligheid Controleur’. Wij zijn hierdoor in staat op een vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsbeoordeling uit te voeren. De gecertificeerde controleur verstaat zijn vak en is daarnaast op de hoogte van alle wet- en regelgeving en werkt met de juiste apparatuur. Het certificaat is extern gelegitimeerd en wordt erkend door zowel de verzekeringsbranche als brancheorganisaties

Wanneer het nodig is om de boom op hoogte of in de boom gekeken moet worden d.m.v. apparatuur dan spreken we over een technisch onderzoek.

Ook dit onderzoek kan uitgevoerd worden door Blokhuis Boomverzorging.